Våre støttespillere

Det er mange som har et hjerte for konferansen, og flere av disse støtter oss også økonomisk. Hvert år søker vi organisasjoner og bedrifter om å bidra med støtte eller mindre beløp. Noen velger å støtte oss år etter år.

Konferansens aller viktigste støttespiller er medarbeiderne som tar seg tid til å være med oss hele helgen. Ingen får økonomisk godtgjørelse for arbeidet som legges ned.

  • NKLF
  • Laget NKSS
  • Haraldsplass Diakonale Stiftelse
  • Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • YWAM
  • Dagen