Historien bak Konferansen

Høsten 2000 var en gruppe på 11 medisinstudenter, hvorav 9 fra Oslo og 2 fra Trondheim, på den Europeiske konferansen til den internasjonale kristelige legeforening (ICMDA). Turnuslege Espen Heen var initiativtager og reiseleder.

Fellesskapet var stimulerende og oppmuntrende. Flere av studentene ble inspirert til å forsøke å få i stand et liknende treffpunkt i Norge der noenlunde likesinnede studenter kunne komme sammen for å hjelpe hverandre til å bevare entusiasme og tro.

Første konferanse ble arrangert i mars 2001 på et leirsted i nærheten av Ål i Hallingdal. Stedet hadde kapasitet til 121 deltakere. Det var 122 navn på deltagerlisten når helga kom, men så skulle det vise seg at den ene foredragsholderen bare kunne være første del av helga og en annen foredragsholder bare kunne være andre halvdel, og slik løste dette første luksusproblemet seg. Alle de fire universitetene var representert, hvilket var en viktig målsetning som dermed ble nådd. Svært mange opplevde helga som trosstyrkende.

Styret har til nå vært selvrekrutterende og hele tiden jobbet ut i fra visjonen som ble formulert av det første styret. Hvert år siden 2001 har det blitt arrangert konferanse. Alle gangene har deltagelsen vært god og det har blitt tolket som at visjonen fortsatt oppleves aktuell og at konferansen derfor bør leve videre også kommende år.

På årsmøtet under Konferansen 2011 ble det vedtatt å legge Konferansen under NKLF (Norges kristelige legeforening.) Dette skjedde som et ledd i en prosess der alle de kristne studentforeningene ved de medisinske og odontologiske fakultetene i Norge legges under NKLF.

Konferansestyret er fremdeles selvrekrutterende og Konferansen arrangeres uten sentral styring fra NKLF.