Program

PROGRAM

Torsdag

 • 18.30: Ankomst og registrering
 • 19.30: Middag – blå gruppe 
 • 20.30: Middag – grønn gruppe 
 • 21.30: Åpningsmøte 
 • 22.00: Hengings i Storstugu

Fredag 

 • 08.00: Frokost 
 • 09.00: Morgenbønn, forbønn og stilletid
 • 10.00: Hovedseminar 1
 • 11:00: Pause
 • 11.30: Valgseminar bolk A 
 • 12.45: Lunsj
 • 14.00: Fjelltur/fritid/åpent basseng
 • 17.00: Middag grønn gruppe 
 • 18.00: Middag blå gruppe 
 • 19.00: Kveldsmøte med bibeltime  
 • 21.30: Quiz
 • 22.30: Noe å bite i 

Lørdag 

 • 08.00: Frokost 
 • 09.00: Morgenbønn, forbønn og stilletid
 • 10.00: Morgenmøte med bibeltime
 • 11.00 Pause med noe å bite i
 • 11.30: Hovedseminar 2
 • 12.45: Lunsj – samling med studiestedene 
 • 14.00: Valgseminar bolk B 
 • 15.00: Åpent basseng/fritid 
 • 17.00: Middag blå gruppe 
 • 18.00: Middag grønn gruppe 
 • 19.00: Lovsangskveld
 • 21.30: Underholdning + noe å bite i 

Søndag 

 • 08.00: Frokost 
 • 09.00: Morgenbønn, forbønn og stilletid
 • 09.30: Hovedseminar 3
 • 10.45: Morgenmøte med bibeltime
 • 12.30: Vaske og rydde 
 • 13.30: DIGG lunsj 
 • 14.30: Buss Bergen 
 • 15.00: Buss Oslo