Program

Torsdag

 • 18.30: Ankomst og registrering
 • 19.30: Middag – første buss
 • 20.30: Middag – andre buss 
 • 21.30: Åpningsmøte 
 • 22.00: Hengings i Storstugu

Fredag 

 • 08.00: Frokost 
 • 09.00: Morgenbønn og stilletid
 • 10.00: Seminar bolk 1
 • 11:00: Pause
 • 11.30: Seminar bolk 2
 • 12.45: Lunsj – kullsamling på tvers av studiested
 • 14.00: Fjelltur/basseng/strikk/samtale
 • 17.00: Middag, gruppe 1 
 • 18.00: Middag, gruppe 2
 • 19.00: Kveldsmøte med bibeltime  
 • 21.30: Quiz
 • 22.30: Noe å bite i 

Lørdag 

 • 08.00: Frokost 
 • 09.00: Morgenbønn og stilletid
 • 10.00: Morgenmøte med bibeltime
 • 11.30: Seminar bolk 1
 • 12.45: Lunsj-seminar med YWAM
 • 14.00: Seminar bolk 2
 • 15.00: Åpent basseng/fritid 
 • 17.00: Middag, gruppe 2
 • 18.00: Middag, gruppe 1
 • 19.00: Lovsangskveld og bønn
 • 21.30: Underholdning + noe å bite i 

Søndag 

 • 08.00: Frokost 
 • 09.00: Morgenbønn og stilletid
 • 09.30: Gudstjeneste m/avslutningsopplegg
 • 11.30: Fellesvask
 • 12.30: DIGG lunsj 
 • 14.00: Buss Bergen 
 • 14.30: Buss Oslo 
 • 19.00: Ankomst til Oslo og Bergen