Program

 • Torsdag
 • 18.30: Ankomst og registrering
 • 19.30: Middag – blå gruppe
 • 20.30: Middag – grønn gruppe  
 • 21.30: Åpningsmøte
 • 22.00: Hengings i Storstugu
 • Fredag
 • 08.00: Frokost
 • 09.00: Morgenbønn/stilletid
 • 09.30: Mulighet for samtale og forbønn
 • 10.00: Hovedseminar 1
 • 11.45: Lunsj
 • 12.45: Valgseminar bolk A
 • 14.00: Fjelltur/fritid
 • 17.00: Middag grønn gruppe
 • 18.00: Middag blå gruppe
 • 19.00: Kveldsmøte med bibeltime
 • 21.30: Quiz
 • 22.30: Noe å bite i

 • Lørdag
 • 08.00: Frokost
 • 09.00: Morgenbønn
 • 09.30: Stilletid/mulighet for samtale og forbønn
 • 10.00: Morgenmøte  
 • 11.30: Hovedseminar 2
 • 12.45: Lunsj – samling med studiestedene  
 • 14.00: Valgseminar bolk B
 • 15.00: Åpent basseng/fritid
 • 17.00: Middag blå gruppe
 • 18.00: Middag grønn gruppe
 • 19.00: Lovsangskveld
 • 21.30: Underholdning + noe å bite i

 • Søndag
 • 08.00: Frokost
 • 09.00: Morgenbønn/stilletid
 • 09.30: Panelsamtale
 • 10.45: Gudstjeneste
 • 12.30: Vaske og rydde
 • 13.15: DIGG lunsj
 • 14.30: Buss Bergen
 • 15.00: Buss Oslo