BIBELTIMER OG SEMINARER

BIBELTIMER

HVOR: Konferanserommet

HVEM: Thomas Åleskjær

Thomas Åleskjær er sammen med sin kone Katrine hovedpastor i OKS-kirkene, som består av syv avdelinger i Norge og en i Mexico!

Thomas ble kirkeplanter og pastor i en alder av 26, og i 2012 overtok Thomas og Katrine ledelsen av OKS sentralt, som i tillegg til kirkene har bibelskole, kristen grunnskole, videregåendeskole og er vertskap for flere årlige konferanser og festivaler.

Thomas og Katrines fremste drøm er å se mennesker finne liv og håp i Jesus, bygge lokale kirker som er i berøring med verden omkring seg, samt etablere mennesker solid i Guds Ord og i Guds nåde.

Sammen har de tre barn, Theodor, Sofie og Mikkel.FREDAG: «Jakten på velsignelsen»

1. Mos 32:26 – Og han sa: «Slipp meg, for morgenen gryr!» Men Jakob svarte: «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.»

LØRDAG: «Livet i velsignelse»

Ef 1:3 – ”Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus.”

Gal 3:13-14 – Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.

SØNDAG: «Velsignet for å velsigne»

1. Mos 12:2 – Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse.SEMINARER

FREDAG

SEMINAR 1A: Tydelig og frimodig”

HVOR: Storstugu

HVEM: Kristoffer Rauan

Jesus sier at han er veien, sannheten og livet. Gav sitt liv for deg. Derfor må du gi ditt liv til Ham; vær en tydelig kristen – både hjemme og på studiet. Har du sikkert hørt. Kanskje du lurer på hvordan dette skal skje. Kanskje tviler du, eller vet ikke helt hva det betyr å være en kristen. Og hvor mange tær må man tråkke på for det? I starten av studietiden ble jeg, mer enn noen andre, frustrert og sint da jeg hørte overnevnte «mas» om å være en tydelig kristen, eller (enda verre); å gi seg til Jesus. Mange ting har forandret seg siden den tid. Jesus har blitt mer og mer viktig, fått mer og mer plass. Hvordan være en tydelig kristen? Noen råd på veien fra en 6.års medisinstudent.

Kristoffer Rauan går siste semester på medisin ved UiB, og beskriver seg som «profesjonelt kulturforrvirret, glad i å stå på ski og se på Premier League».
«Etter å ha blitt kristen på studiet, skjønte jeg mer og mer at Jesus var den han sa at han var i Bibelen – noe som snudde opp ned på mitt liv. På alle måter. Har siden den tid vært på bibelskole i Hemsedal, vært med i KRIMS-styret i 5 år, dratt på misjonsturer og jobbet som ungdomspastor i Bergens Indremisjon. I starten av studietiden ble jeg, mer enn noen andre, frustrert og sint da jeg hørte overnevnte «mas» om å være en tydelig kristen, eller (enda verre); å gi seg til Jesus. Mange ting har forandret seg siden den tid. Jesus har blitt mer og mer viktig, fått mer og mer plass. Hvordan være en tydelig kristen? Noen råd på veien fra en 6.års medisinstudent«SEMINAR 1B: “Utradisjonelle valg: Gleder og utfordringer ved å arbeide i utlandet” 

HVOR: Konferanserommet

HVEM: Ling Merete Kituyi

Du må tåle å føle deg dum og å faktisk dumme deg ut. Med 34 års bakgrunn som lege i Kenya, Somalia, Liberia og Sør-Sudan, og nå på hovedkontoret i Genève hos FNs Høykommissær for flyktninger, vil Ling Merete Kituyi dele erfaringer og refleksjoner. Vi tar opp kulturkollisjon, ressursbruk, etikk og arbeidsmiljø i forskjellige kontekster som flyktningleir, privat sykehus, egen legepraksis, fengselsbesøk til torturofre, terrortrusler og Ebola-epidemi. Vi kommer inn på hvordan søke jobb og hva som er lurt å ha som forberedelse. 

Ling Merete Kituyi er en norsk lege utdannet i Bergen. Hun har vært bosatt i Kenya i over tretti år, der hun har jobbet på lokale sykehus med akutt- og intensivmedisin og har drevet egen allmennlegepraksis. Hun har i tillegg arbeidet i Sør-Sudan, Somalia og Liberia for forskjellige humanitære organisasjoner. For tiden er hun medisinsk direktør i HMS-arbeid hos FNs Høykommissær for flyktninger på hovedkontoret I Genève.SEMINAR 2A : “Å møte mennesker med inderlig medfølelse” 

HVOR: Storstugu

HVEM: Hege Sæther

«Jeg har et stort ønske om at dere skal bli inspirert til å bli brukt av Gud i hverdagen på en ekte, naturlig og avslappet måte – IKKE av plikt eller prestasjon!!! Vi er alle like viktige for Gud – vi trenger ikke å sammenlikne oss med hverandre. Gud kan bruke deg akkurat der du er!
Jeg deler litt fra min hverdag som tannlege på Tøyen i Oslo.»

Hege Sæther har jobbet som tannlege på Tøyen i Oslo siden 1994 og ønsker å formidle Jesus og Guds kjærlighet til de hun møter i hverdagen. Hun er gift med Terje og har to døtre.SEMINAR 2B: “Dilemmaer ved livets begynnelse” 

HVOR: Konferanserommet

HVEM: Morten Magelssen

Bruk av embyoer, abort, fosterdiagnostikk og beslutninger på nyfødtintensiven: Medisinsk-etiske dilemmaer ved menneskelivets begynnelse er vanskelige og viktige, både prinsipielt og menneskelig. I dette seminaret skal vi konsentrere oss om grunnlagstenkningen som må på plass før vi tar stilling til slike dilemmaer. Hvordan har man tenkt om livets begynnelse, fosteret og menneskeverd i den kristne tradisjonen? I dag har vi mye mer kunnskap om fosterutviklingen. Hvordan kan vi «tenke kristent» om fosterets verdi i dag? Det er nyttig å dele opp diskusjonen om for eksempel abort, og se at den inneholder ulike spørsmål – om biologi, moralsk status, etikk og lovgivning. Til sist i seminaret tenker vi høyt sammen om disse spørsmålene.

Morten Magelssen studerte medisin i Oslo og jobbet fra 2004 til 2010 i turnustjeneste og indremedisin. Etter dette har han drevet med medisinsk etikk på fulltid, og han er nå førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Der har han hovedansvar for undervisningen i medisinsk etikk på medisinstudiet. Han er medlem av Bioteknologirådet og av abortutvalget som skal foreslå ny abortlov for Norge. Hans nyeste bok (2023) er «Livet og døden. Kristne perspektiver på bioetikk».
LØRDAGSEMINAR 3A: «Økende kynisme – en uunngåelig utvikling gjennom livet?«

HVOR: Konferanserommet

HVEM: Ingar Ørum

Blir alle mer kyniske med åra? Er kynisme alltid uheldig? Hvordan unngå å bli følelseskald overfor sine pasienter og likegyldig til egne idealer? Mange opplever at forventningene vi har til oss selv gjennom både studie- og yrkesliv er umulig å innfri. Hvordan kan man «bevare sitt hjerte» gjennom livets og karrierens ulike faser og utfordringer?

Dette er spørsmål som for meg var noe av kjernen i konferansens idé da jeg var med å starte den opp for over 20 år siden. For meg er disse spørsmålene like viktige nå som da, både som lege og leder, men også i livet forøvrig. Jeg håper jeg klarer å formidle noen tanker som kan være til ettertanke, oppmuntring og støtte.

Ingar Langmoen Ørum er 46 år og jobber som avdelingsoverlege på anestesiavdelingen på Gjøvik sykehus. Han er gift med Ingeborg har 3 tenåringsbarn. Ingar var med i det første konferansestyret for over 20 år siden, og har siden den gang vært en viktig bidragsyter, særlig inn mot forbønnstjenesten.SEMINAR 3B: “Helsemisjon – hvorfor det?” 

HVOR: Storstugu

HVEM: Erik og Kristin Bøhler

Kirken har drevet helsearbeid fra den ble født. Den må det, for å være Jesu kirke. Helsemisjon ligger på Guds hjerte. Og han legger det på vårt. Hvordan kan det gjøres i vår tid? Eksempler fra Himalaya.

Litt info om oss: Vi er begge 69 år gamle, og har tre barn og sju barnebarn. Vi har jobbet med misjonshelsearbeid i Himalaya i totalt 26 år, først i Bhutan i og så i Nepal, nesten hele tiden på små misjonssykehus på landsbygda. Kristin er utdannet barnepleier, jeg er barnelege. Vi har begge vært engasjert både på sykehuset og i samfunnshelsearbeid i landsbyene omkring, på de stedene vi har bodd. Nå har vi bodd i Norge siden 2019. Kristin har gått av med pensjon, men jobber mye som leder for en gjenbruksbutikk her i Bærum hvor vi bor. Jeg jobber nå som sykehjemslege.SEMINAR 4A: “Fra human doing til human being. Livet etter møtet med veggen”

HVOR: Storstugu

HVEM: Margrethe Kalleberg Espegren

Som medisinstudenter og leger lever vi i en prestasjonskultur. En ansvarstung jobb med lange og mange arbeidstimer stiller store krav. Samtidig er legekulturen til tider lite støttende. Hva kan ruste oss til å stå støtt i krevende studier og i jobben? Hva gir meg verdi som menneske? Og hvem er jeg, hvis jeg ikke lenger mestrer det som kreves? 

Margrethe K. Espegren studerte medisin ved NTNU og ble uteksaminert i 2007. Hun deltok i styret i Krims og var flere ganger på konferansen. Etter noen år i allmennmedisin ble hun etterhvert spesialist i radiologi, og jobber som overlege ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Hun er gift og har fire barn i alderen 8-15 år. SEMINAR 4B: “Hvordan møte et ønske om eutanasi – både hos enkeltpasienter og i samfunnet?

HVOR: Konferanserommet

HVEM: Olav Fredheim og Morten Magelssen

I befolkningen er det mange som ønsker at eutanasi og/eller legeassistert selvmord skal bli lovlig og en del av helsetjenesten i Norge. Som leger møter vi av og til pasienter som uttrykker et tydelig ønske om å få hjelp til å avslutte livet. Hvordan kan vi møte disse ønskene? I seminaret samtaler en kliniker og medisinsk etiker om skjæringspunktet mellom de etiske prinsippene og den virkeligheten vi møter i samfunnsdebatten og klinikken. Hva blir svarene når vi lytter både til Gud og til menneskene vi møter?  

Olav Fredheim satt i styret for Krims Trondheim i studietiden (kull99) og deltok flere ganger på Konferansen som student. Siden studietiden har han vært engasjert i Norges kristelige legeforening (NKLF), blant annet som leder for sentralstyret i perioden 2008 til 2015. Han arbeider nå som avdelingsleder og overlege på Palliativ avdeling, Ahus og som professor i palliativ medisin ved UiO. Han er spesialist i anestesi og har tidligere vært professor i anestesiologi/smertemedisin ved NTNU. Gjennom felles engasjement i NKLF møtte han kona Ingrid som også er lege, og de har barn på 4 og 6 år.    

Morten Magelssen studerte medisin i Oslo og jobbet fra 2004 til 2010 i turnustjeneste og indremedisin. Etter dette har han drevet med medisinsk etikk på fulltid, og han er nå førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Der har han hovedansvar for undervisningen i medisinsk etikk på medisinstudiet. Han er medlem av Bioteknologirådet og av abortutvalget som skal foreslå ny abortlov for Norge. Hans nyeste bok (2023) er «Livet og døden. Kristne perspektiver på bioetikk».