Bibeltimer og seminarer

BIBELTIMER

HVOR: Konferanserommet
HVEM: Hogne Schie

FREDAG: Arbeid og hvile

Hvordan ser mitt liv ut i lys av det Bibelen taler om arbeid, hvile og verdi?

Vi skal se nærmere på bibelske perspektiver på arbeid og på hvile. Hvordan har Gud designet dette? Og hvorfor preges samfunnet vårt (og kanskje våre liv også?) av rastløshet og hvileløshet?

LØRDAG: Hvor forsvant hvilepulsen?

Er det vanskelig å finne hvile? Kjenner jeg ofte på stress eller slitenhet? 

Vi skal se nærmere på hva som frarøver oss hvile og hvilepuls i hverdagen. Videre skal vi i et bibelsk perspektiv se på forskjellen mellom sann hvile og avkobling, mellom fred og livsmestring. Og kanskje lærer vi noe om fordelene ved å stryke på eksamen.

SØNDAG: Veien til hvilen

«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile…» Ordene fra Salme 23 er kjente for mange. Men hva ligger bak ordene? Er dette sant eller ønsketenkning? Og hvordan leder Gud oss til hvile? 

Hogne Schie er 41 år, gift med Elisabeth og venter barn i desember. Etter å ha studert noen år medisin ved UiB, har han senere tatt utdanning ved Menighetsfakultetet i Oslo. I dag har Schie sitt daglige virke i Ungdom i Oppdrag Oslo, hvor han jobber med Bibelkveld. Han reiser også rundt som forkynner og bibellærer i ulike kristne sammenhenger.

SEMINARER

FREDAG

FØRSTE HOVEDSEMINAR: Om å finne troens hvilepuls i en krisetid

HVOR: Konferanserommet
HVEM: Trond Bruun

«Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden» – om å finne troens hvilepuls i en krisetid. Refleksjoner under pandemien.

Trond Bruun er seksjonsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon ved Haukeland universitetssykehus og 1.amanuensis ved Universitetet i Bergen. Gift og har to barn. Har bakgrunn fra ulike deler av det kirkelige landskapet og finner seg til rette i både lavkirkelige og høykirkelige sammenhenger. Var i studietiden leder for Kristelig medisinerkrets i Oslo. Mangeårig medlem av NKLF.  

VALGSEMINAR 1A: Stillhetens invitasjon

HVOR: Storstugu
HVEM: Åse Linn Vålandsmyr Holen

Hva inviterer stillheten meg inn til og inn i? Hva skjer med meg og troens liv i møte med stillheten? Hvordan kan jeg helt praktisk leve mitt liv i nærkontakt med stillheten? 

Åse Linn Holen er 42 år, og bor midt i skogen i Froland sammen med Sigurd (40), Filip (6), Simon (5) og Rebekka (2). Hun er glad i familien, friluftsliv og retreat. 

VALGSEMINAR 1B: Kjønnsdysfori

HVOR: Møtesalen
HVEM: Øyvind Hasting

Kjønnsdysfori -hva er det og hvor kommer det fra? Fra et marginalt fenomen som omfattet 0,01% av befolkningen og nesten bare gjaldt menn så virker det som det har blitt den viktigste sak for alle vestens regjeringer å sørge for å tilpasse samfunnet for deres behov. Temperaturen blir raskt høy når temaet bringes på bane. Det gjelder å holde hodet klart. Hva sier medisinfaget og hva sier Bibelen? 

Øyvind Hasting (1952) bor i Asker, er gift med Betty Ann og har hatt 4 barn (en død). Spesialist i generell kirurgi, ortopedisk kirurgi og voksenpsykiatri. Psykoterapeut med utdanning i psykodynamisk psykoterapi og gruppeanalyse (IGA). Jobber som overlege ved Kongsberg DPS. Vært med på en rekke Hjertefokus-kurs, både som deltager og gruppeleder. Engasjert i familieundervisning på familieleirer i UiO, sammen med ektefellen. Sitter i styret for Til Helhet, med sitt engasjement i transseksualitets-problematikken slik man møter den på en DPS. 

VALGSEMINAR 1C: En kultur uten kompass

HVOR: Peisestugu
HVEM: Torstein Husby

Vi lever i en forvirret kultur hvor felles referanserammer har fordampet. Teknologigigantene styrer mennesket – ikke motsatt. Det er løfterikt at respekten for miljø og skaperverk er økende – ingen bør “tukle med regnskogen”. På den annen side er respekten for menneskets egen natur på vikende front. For kristne er det viktig å kjempe for et helhetlig syn på livet som en gave, gitt oss av en Skaper med mandat til å være gode forvaltere, både av miljøet, men også av menneskets egen natur. 

Torstein Husby er gift, har fem barn og 18 barnebarn. Tidligere seksjonsoverlege i Ortopedi/Håndkirurgi Oslo Universitetssykehus. Nå egentlig pensjonist, men jobber fortsatt som lege ca. 30 %. Tidligere aktiv kirkepolitiker. Bruker nå mye av fritiden til engasjement ulike kristne fora (fritidsforkynner, tankesmien Skaperkraft, Menneskeverd, leder for representantskapet i Vårt Land, nestleder NKLF, kristent studentarbeid, skribent).

LØRDAG

ANDRE HOVEDSEMINAR: Hjertets bønn – om å bruke Bibelen som bønnebok

HVOR: Konferanserommet
HVEM: William Grosås

Hjertets bønn – om å bruke Bibelen som bønnebok

William Grosås (33) er prest i Bergen og tilknyttet den Økumeniske kommuniteten i Bjärka-Säby.

VALGSEMINAR 2A: Hva er mest viktig – jobben eller familien?

HVOR: Peisestugu
HVEM: Magnar Kleiven

Hva er mest viktig – jobben eller familien?

Magnar Kleiven har vokst opp i Telemark der hans far jobbet med psykisk utviklingshemmede, noe som har preget livet hans siden. Han har vært gift med Unni-Lisbeth i snart 50 år, og de har selv en sønn med psykisk utviklingshemning, i tillegg til tre andre sønner. Jobbet som allmennpraktiker, bedriftslege, overlege på sykehus for rusmisbrukere og medisinsk fagsjef i NHO. Generalsekretær i NKLF siden 2014. Driver eget firma, Vivilja AS, og har holdt masse foredrag om trivsel på jobben, arbeidsmiljø, begeistring og masse annet. 

VALGSEMINAR 2B: Hjelp – jeg har faktisk blitt lege!

HVOR: Storstugu
HVEM: Ragnhild Sørbøen Halvåg og Eilin Åsland

Den trygge studietiden er over, og plutselig starter en ny hverdag som lege. Selv om 6 år på skolebenken skal forberede en på arbeidslivet, så kan det føles som å stå på bar bakke når en starter i LIS1. Som nyutdannet lege kan jobben fort bli altoppslukende, og det kan være lett å miste seg selv litt i en hverdag med mye press og stress. Hvordan kan en peke på Jesus i et krevende arbeidsmiljø, hvor en som troende fort kan kjenne seg alene og annerledes? Tips til tida som LIS1, og en oppmuntring til å være frimodig og tro på at Gud kan bruke en overalt – både på og utenfor sykehuset.

«Vi er to gode studievenninner som begge ble ferdigutdanna leger ved UiB Desember 2020. Da var vi både letta samtidig som vi fikk litt hetta for å faktisk være ferdig som studenter i såkalte «trygge» omgivelser». Eilin Åsland (27) er for tiden i Harstad som LIS1 på medisinsk avdeling. Når hun ikke er på vakt, liker hun å dra med meg de andre turnuslegene på fjelltur eller skitur. Ragnhild Sørbøen Halvåg (29), vokst opp et steinkast fra Hermon, Ål i Hallingdal, og for tiden LIS1 i Førde og Nordfjordeid. På fritida er hun helst med folk i og utenfor menighetssammenheng, på reise eller på tur i fjellheimen. På studiet har begge vært engasjert i KRIMS, og Konferansen har vært et stort høydepunkt helt siden 1. året på studiet.  

VALGSEMINAR 2C: Helsemisjon i NKLF – der håpet lever

HVOR: Konferanserommet
HVEM: Kjersti Nordpoll

Helsemisjon i NKLF – der håpet lever

Vi lever i ei verd der eitt barn dør av diaré kvart 5. sekund, der minst 2 milliardar menneske manglar tilgang på trygg kirurgi og der halvparten av verdas befolkning lever utan tilgang på basale helsetenester. Vil dette få noko betydning for di legegjerning? Kanskje er du éin av mange som har begynt på medisinstudiet med ein tanke om at du med di utdanning skal ha ei rolle i å utjevne denne uretten. I så fall er vi fleire som tenker det samme! I dette seminaret vil eg dele nokre personlege erfaringar med helsemisjon, og gi eit lite innblikk i korleis NKLF ønskjer å bidra på området, og korleis du kan bli med på laget!

Kjersti Jekteberg Nordpoll, 32 år gammal, kjem frå Selje i Nordfjord og jobbar for tida som legevaktslege der. Gjekk ut av medisinstudiet i Trondheim i 2016. Turnustjeneste i Nord-Norge, før ho reiste på eit halvt års utforskingstokt til Sør-Amerika og Nepal, det siste på vegne av NKLF. Fekk vere med på helsearbeid både langs øde strekningar av Amazonaselva og i avsidesliggande strøk ved Himalayas fot. Oppteken av behovet for at allmennmedisin når ut globalt, og håpar ho skal få vere med vidare på den reisa veldig snart. Sit også i styret for NKLF.

SØNDAG

PANELSAMTALE – KONFERANSEN 20 ÅR!

Torstein Husby (se valgseminar 1C)

Bjørg Eline Gjerlaug jobber som kommuneoverlege. Tidligere studentkoordinator i NKLF. Var med i oppstarten av Konferansen, og har deltatt der i de 20 årene som er gått. Er opptatt av at legestudenter som deler troen skal få oppleve fellesskap med hverandre!

Kristin Husby ble inspirert på første internasjonale studentkonferanse (ICMDA) i Sør-Afrika og Europeiske studentkonferanse i Hellas. Fikk være med å lage første studentkonferanse i Norge og senere Inspiratio. Har jobbet innen psykiatri, anestesi og allmennmedisin. Phd i kreftsmerte. For tiden avdelingsoverlege på Palliativt Senter, Drammen sykehus. 

Ingrid Langen bor i Oslo, del av en storfamilie og jobber som fødselslege på Rikshospitalet. For nøyaktig 21 år siden var hun sammen med gode studievenner i Hellas og sammen fant de ut at de savnet et forum med fokus på hvordan kombinere medisin, etikk og kristen tro, og komme ut av det med integritet. Det ble starten på arbeidet med Konferansen.

Torleiv Rognum er professor emeritus ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved UiO.I 2007 ble han Ridder 1. klasse St. Olavs Orden for sin innsats innen krybbedødsforskning og rettsmedisinsk arbeid.Engasjert i livsvernspørsmål, bl.a. i forbindelse med abort og bruk av bioteknologi. Tildelt Livsvernprisen av Menneskeverd (2007) sammen med Ola Didrik Saugstad. Ledet Bioteknologinemnda 1998–2000.Lokalpolitiker for KrF i Asker.

Ingar Langmoen Ørum er 44 år, bor i Moelv med kone og 3 barn. Avdelingsoverlege, Anestesiavdelingen Gjøvik sykehus.